Tavoitteet...

 • Ehkäistä nuorten syrjäytymistä

 • Ammattiin valmistuvien ja valmistumassa olevien nuorten ammatillisen 
  osaamisen kehittäminen ja ylläpito

 • Nuorten työnhakuvalmiuksien kehittäminen

 • Ammatillisten oppilaitosten ja pajojen yhteistyön kehittäminen

 • Kehittää ammatillisten oppilaitosten ja pajojen kanssa erilaisia 
  oppimisympäristöjä, mm. pajakoulu ja osuuskuntatoiminta

 • Pajojen liiketoimintaosaamisen lisääminen

 • Pajojen keskinäisen yhteistyön lisääminen

...ja keinot päästä niihin

Uraohjaus: Kehitetään nuorten työnhakuvalmiuksia niin pajoilla kuin oppilaitoksissakin yhteistyössä opinto-ohjaajien ja pajahenkilöstön kanssa

Osuuskunta: Motivoiva ympäristö nuorille kokoeilla ja kehittää taitojaan yrittäjänä ja hyötyä siitä niin opillisesti kuin myös rahallisesti. Yrittäjyys tutuksi tuetussa ympäristössä.

Kesätoiminta oppilaitosten tiloissa: Jos et saanut valmistuttuasi kesätöitä, tässä voi olla sinulle ratkaisu! Projektissa järjestetään kesällä koulutusta vastaavaa työtä joko työelämä valmennuksena tai osuuskunnan kautta.

Liiketoimintacoach: Auttaa pajojen liiketoimintaosaamisen lisäämisessä sekä osuuskuntatoiminnassa.