Hankeinfo

Hankkeen kesto: 1.10.2009-30.9.2012

Projekti on ESR-rahoitteinen nuorten työpajojen kehittämishanke. Sen tarkoitus on kehittää työpajojen toimintoja ja liiketoimintaosaamista, lisätä pajojen keskinäistä että työpajojen ja 2. asteen oppilaitosten välistä yhteistyötä. Lisäksi hankkeessa on tarkoitus käynnistää osuuskuntatoimintaa. Hankkeessa pilotoidaan myös oppilaitostilojen kesäkäyttöä sekä kehitetään nuorten uraohjausta. Hanketta organisoi koulutuskeskus Sedu.